Adele - Set Fire to the Rain

3480
Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihovo značenje, i tako shvatili njihov smisao u datom kontekstu.