Paul Newman, 1925-2008: Actor, Activist and Racecar Driver

10
Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihovo značenje, a zatim pokušajte da shvatite i njihov smisao u datom kontekstu