Easy Conversations I. Daily Life - 1. I Live in Pasadena

Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihovo značenje, a zatim pokušajte da shvatite i njihov smisao u datom kontekstu