Easy Conversations I. Daily Life - 15. A Bad Boyfriend

Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihovo značenje, a zatim pokušajte da shvatite i njihov smisao u datom kontekstu