Easy Conversations I. Daily Life - 20. Are You Sleepy?

Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihov prevod, i tako shvatili njihovo značenje u datom kontekstu.