Pravilo br. 6 za odličan engleski jezik: koristite ispravne i korisne engleske materijale

Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihov prevod, i tako shvatili njihovo značenje u datom kontekstu.