Pravilo br. 7 za odličan engleski jezik: koristite priče za slušanje i odgovaranje

Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihov prevod, i tako shvatili njihovo značenje u datom kontekstu.