Rule 7 For Excellent English: Use Listen And Answer Stories

Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihovo značenje, a zatim pokušajte da shvatite i njihov smisao u datom kontekstu