Rule 7 For Excellent English: Use Listen And Answer Stories

Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihov prevod, i tako shvatili njihovo značenje u datom kontekstu.