2. FOCUS ON: phrasal verbs and do, does, and did

126
Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihov prevod, i tako shvatili njihovo značenje u datom kontekstu.