2. FOCUS ON: phrasal verbs and do, does, and did

125
Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihovo značenje, a zatim pokušajte da shvatite i njihov smisao u datom kontekstu