How to prepare for an interview - 01 - English at Work has the answers

Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihov prevod, i tako shvatili njihovo značenje u datom kontekstu.