Saying 'well done!' - 08 - English at Work tells you how to give praise

Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihovo značenje, a zatim pokušajte da shvatite i njihov smisao u datom kontekstu