Working long hours? - 11 - English at Work gives you the language

Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihov prevod, i tako shvatili njihovo značenje u datom kontekstu.