Making a pitch - 13 - English at Work gets your pitch perfect

Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihov prevod, i tako shvatili njihovo značenje u datom kontekstu.