Writing an email - 18 - English at Work has the words for perfect emails

Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihov prevod, i tako shvatili njihovo značenje u datom kontekstu.