Explaining a misunderstanding - 19 - English at Work helps you explain a mix-up

Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihov prevod, i tako shvatili njihovo značenje u datom kontekstu.