Sir Ken Robinson: Do schools kill creativity?

435
Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihov prevod, i tako shvatili njihovo značenje u datom kontekstu.