Sir Ken Robinson: Do schools kill creativity?

TED
238
Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihovo značenje, a zatim pokušajte da shvatite i njihov smisao u datom kontekstu