Surviving a Drought: A Farmer's Old-Fashioned Lessons

64
Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihov prevod, i tako shvatili njihovo značenje u datom kontekstu.