Walt Disney, 1901-1966: It All Started with a Mouse

31
Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihovo značenje, a zatim pokušajte da shvatite i njihov smisao u datom kontekstu