Charles Darwin - The Father of Evolution Turns 200

14
Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihov prevod, i tako shvatili njihovo značenje u datom kontekstu.