New Seven Wonders of the World Are Announced After Voting Campaign

12
Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihovo značenje, a zatim pokušajte da shvatite i njihov smisao u datom kontekstu