New Seven Wonders of the World Are Announced After Voting Campaign

13
Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihov prevod, i tako shvatili njihovo značenje u datom kontekstu.