Quite true

4446
Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihovo značenje, i tako shvatili njihov smisao u datom kontekstu.