Michael Jackson, 1958-2009: He Amazed the World With His Music and Dancing

13
Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihovo značenje, a zatim pokušajte da shvatite i njihov smisao u datom kontekstu