Michael Jackson, 1958-2009: He Amazed the World With His Music and Dancing

13
Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihov prevod, i tako shvatili njihovo značenje u datom kontekstu.