Words and Their Stories: Proverbs, Part 1

Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihovo značenje, a zatim pokušajte da shvatite i njihov smisao u datom kontekstu