Five. (The weather, seasons, months and days) At a coffee shop

290
Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihovo značenje, a zatim pokušajte da shvatite i njihov smisao u datom kontekstu