Svi članci

Testovi za polaganje engleskog jezika: IELTS, TOEFL, TOEIC

Da li želite da studirate, živite, radite u inostranstvu!? Kao preduslova za konkurisanje za život i rad u bilo kojoj državi engleskog govornog područja, kao i studiranje, neophodna je prethodna provera veštine vladanja engleskim jezikom.

S obzirom na to da je engleski jezik danas postao osnovno sredstvo komunikacije u svetu, potreba za posedovanje dokumenta koji će potvrditi nivo vladanja engleskim jezikom je sve veća.

Kao najjedostavniji vid provere Vašeg znanja jesu testovi engleskog jezika koji su priznati u zemljama engleskog govornog područja. Među njima su najznačajniji: IELTS, TOEFL, TOEIC. Polaganjem nekog od navedenih testova Vi stičete međunarodno priznatu diplomu, koja predstavlja sertifikat o Vašem znanju engleskog jezika, a na onovu koje možete aplicirati. Danas je značaj međunarodno priznatih ispita sve veći, bez obzira na to da li Vam je ova diploma potrebna radi daljih studija u inostranstvu, napredovanja u profesionalnoj karijeri ili planiranja da radite ili živite u inostranstvu.

IELTS test

Pripremite se za IELTS online ↗

IELTS je test koji je dizajniran u skladu sa najvišim međunarodnim standardima procene engleskog jezika i testira sve četiri jezičke veštine: slušanje, čitanje, pisanje i usmeno izražavanje. IELTS je ispit koji je priznat širom sveta. Prihvataju ga obrazovne institucije u Velikoj Britaniji, Australiji, Novom Zelandu, Kanadi, SAD-u, u Evropi i ostalim zemljama gde je potrebno dokazati znanje engleskog jezika. Veliki broj organizacija širom sveta prihvata IELTS sertifikat za najrazličitije namene kao što su imigracija, zapošljavanje, stručno prijavljivanje i učešće u programima obuke. Ovaj ispit, kao dokaz znanja engleskog jezika, traže i mnogi univerziteti u 120 zemalja u svetu.

IELTS test se organizuje u centrima širom sveta – trenutno postoji više od 270 centara u preko 100 zemalja, a namenjen je kandidatima starijim od 16 godina.

IELTS postoji u dva formata – akademiski i opšti. Akademiski nivo treba da pokaže da li je kandidat spreman za studije na diplomskom ili postdiplomskom nivou, na engleskom jeziku, a upis studenata zavisi od rezultata ovog testa. Opšti nivo određuje da li kandidat poseduje osnovne veštine za snalaženje u širokom društvenom i obrazovnom kontekstu. Namenjen kandidatima koji žele da, u sredini u kojoj je engleski jezik zvanične komunikacije, završe srednju školu, rade, pohađaju kurseve koji nisu na nivou univerzitetskog obrazovanja, ili žive u Australiji, Kanadi i Novom Zelandu.

Polaganje testa je organizovano u dva dela - slušanje, čitanje i pisanje se održavaju istog dana, dok usmeni deo ispita može da bude organizovan ili istog dana ili u periodu do sedam dana, pre ili posle testa. Kandidati svoje rezultate mogu da podignu u centru u kojem su polagali ispit 13 dana nakon polaganja. Važnost rezultata je dve godine. Bodovanje testa je označeno poenima od 0 do 9. Institucija (ambasada ili univerzitet) koja od kandidata traži polaganje testa iz engleskog jezika, određuje i broj poena koji kandidat treba da postigne. Svaki deo testa se posebno ocenjuje, a krajnja ocena predstavlja prosek ocena sva četiri dela testa.

SADRŽAJ TESTA

1. SLUŠANJE

Slušanje je deo testa koji traje oko 30 minuta. Sastoji se od 40 pitanja, snimljenih na audio kaseti koju kandidati slušaju samo jednom. U toku testa kandidat ima vremena da pročita pitanja, odgovori na njih i proveri odgovor koji je uneo. Kandidati unose odgovore u Question Paper dok slušaju, a kada se kaseta završi, imaju 10 minuta da prebace odgovore na Answer Sheet (kandidatima nije dozvoljeno dodatno vreme za unošenje odgovora). Na kasetama se koriste različiti dijalekti engleskog jezika, što potvrđuje internacionalnu upotrebu IELTS testa.

2. ČITANJE

Čitanje je deo testa koji traje 60 minuta. Svi odgovori moraju biti preneti na Answer Sheet tokom trajanja testa. Nema dodatnog vremena za unošenje odgovora.

3. PISANJE

Pisanje je deo testa koji traje 60 minuta. Odgovori moraju biti preneti na Answer Sheet. Beleške nisu prihvatljive kao odgovori. Na ocenu će uticati ukoliko kandidati imaju manje reči od zadatog minimuma.

4. GOVOR

Usmeni deo testa traje od 11-14 minuta i predstavlja konverzaciju sa ispitivačem.

TOEFL TEST

Pripremite se za TOEFL online ↗

TOEFL je ispit koji testira sposobnost kandidata da prati nastavu i učestvuje u svim aspektima studentskog života na engleskom jeziku. Fakulteti sami određuju broj bodova potreban za upis, a prosečan broj bodova koji se traži podrazumeva visok nivo znanja i ujednačeno vladanje svim jezičkim veštinama.

Postoji više načina polaganja TOEFL testa:

  1. klasičan test na papiru (PBT)
  2. na računaru-offline (CBT) i
  3. baziran na internetu (IBT) – interaktivni test koji se radi na internetu.

Skoro svi američki koledži i univerziteti zahtevaju polaganje ovog ispita kao osnovni preduslov za prijavljivanje stranih studenata za upis. Osim toga, mnogi programi stipendiranja i agencije koje izdaju odobrenja ili potvrde služe se rezultatima sa TOEFL-a da bi procenili koliki je nivo znanja engleskog jezika kod prijavljenih kandidata. Dakle, TOEFL je pokazatelj da li je budući student u stanju da prati nastavu na engleskom jeziku, da li može aktivno da učestvuje u komunikaciji sa profesorima i drugim osobljem, kao i da obavlja sve predviđene aktivnosti.

Test sadrži sve četiri jezičke veštine potrebne za efektnu komunikaciju: govor, slušanje, čitanje i pisanje. Naglasak je na korišćenju engleskog jezika u komunikativne svrhe. Neki od zadataka će zahtevati od kandidata da kombinuju više jezičkih veština. Nova integrisana pitanja pomažu studentima da izgrade samouverenost potrebnu za komunikaciju u akademskoj sredini. Novi integrisani zadaci će od kandidata tražiti da:

Novi TOEFL uključuje govorni deo. Ovaj deo ispita sastoji se iz šest zadataka i kandidati će morati da koriste slušalice i mikrofon. Odgovori se snimaju digitalnim putem i šalju u ETS, gde se ocenjuju. Govorni deo ispita zvuči prirodnije i lekcije mogu uključiti i britanski ili australijski akcenat. Osim toga, uvedena su nova pitanja kojima se proverava stav kandidata, stepen sigurnosti i namera.

Deo sa čitanjem teksta može od kandidata da traži da kategorizuju informaciju, da popune tabelu ili naprave pregled informacija.

Pisani deo je proširen. Novi test zahteva od kandidata da napišu odgovore na tematiku koju slušaju i čitaju, kao i da napišu esej kojim objašnjavaju i daju sopstveno mišljenje. Ovaj deo teksta zahteva da se esej kuca na kompjuteru.

Kandidati će moći da vide rezultate na internetu u roku od 15 radnih dana nakon polaganja, a primiće i kopiju rezultata poštom. Koledži i univerziteti imaju uvid u rezultate kandidata preko interneta.

SADRŽAJ TESTA

BODOVANJE

TOEFL IBT se ocenjuje drugačije od prethodnih. Broj poena koje kandidat može da dobije kreće se od 0 do 120. Svaka od sekcija (čitanje, pisanje, slušanje i govor) donosi od 0 do 30 poena. Kod pisanja i govornog dela svaki zadatak se ocenjuje od 0 do 5 bodova, pa se potom taj rezultat konvertuje kako bi se dobio rezultat na skali od 0 do 30 bodova. Veliki broj fakulteta u SAD zahteva najmanje 61 ostvaren bod.

TOEFL IBT ocene važe 2 godine.

Počnite da učite engleski danas!

Napravite besplatan nalog i počnite da učite engleski danas!
Napravi nalog

TOEIC TEST

Pripremite se za TOEIC online ↗

TOEIC je vodeći svetski test za poslovni engleski jezik, tj. test koji proverava znanje poslovnog engleskog i priznat je od strane velikog broja kompanija. Više od 4000 korporacija širom sveta koristi ovaj test prilikom testiranja i odabira novih kandidata za zapošljavanje. Polaganje ovog ispita Vam omogućava da dobijete sertifikat koji potvrđuje Vaše poznavanje poslovne komunikacije na engleskom jeziku, a ujedno olakšava dobijanje posla u stranim kompanijama u zemlji i inostranstvu. Test je napravljen tako da oceni stvarnu sposobnost komunikacije u poslovnom i međunarodnom okruženju ali ne zahteva poznavanje i upotrebu striktno poslovnih termina i izraza.

Postoje dve vrste TOEIC testa:

1. Slušanje i čitanje – ocenjuje veštinu razumevanja govora putem slušanja i razumevanje pisanog štiva. Ovi testovi se rade odvojeno i oba su po principu zaokruživanja. Ukupno trajanje testova je 120 minuta. Svaki od testova se sastoji od 100 pitanja i posebno se boduju, a broj bodova po testu se kreće od 5 do 495. Ukupan rezultat bodova je, dakle, od 10 do 990 bodova.

2. Govor i pisanje – govorni deo testa ocenjuje izgovor, vokabular, gramatiku i tečnost u izražavanju. Traje oko 20 minuta. Deo testa koji se odnosi na pisanje ocenjuje vokabular, gramatiku, organizaciju i koherentnost teksta. Traje oko 60 minuta.

Nakon polaganja testa kandidati dobijaju TOEIC sertifikat koji ima pet nivoa izdvojenih po bojama, u odnosu na broj osvojenih bodova: