Nivo 1

Reči:

Na čekanju:

Vežbajte prevođenje reči sa engleskog na srpski.
Na 1. nivo se dodaju reči iz okeana.

Kliknite na odgovarajući prevod.
Pogledajte kontekst u kojem ste sreli ovu reč.

Koristite tipke up/down/Enter za izbor varijante.

Nivo 2

Reči:

Na čekanju:

Vežbajte prepoznavanje engleskih reči, polazeći od njihovog srpskog prevoda.
Na 2. nivo se dodaju reči samo nakon prolaza 1. nivoa.

Kliknite na ispravnu reč.
Pogledajte izraz u kojem ste sreli ovu reč.

Koristite tipke up/down/Enter za izbor varijante.

Nivo 3

Reči:

Na čekanju:

Vežbanje pravopisa engleskih reči.
Na 3. nivo se dodaju reči nakon prolaza 2. nivoa.

Sastavite zahtevanu reč na engleskom jeziku, birajući klikom miša slovo koje je na redu.
Reč prolazi nivo jedino u slučaju da ste je bez grešaka sastavili iz prvog puta.

Možete koristiti tastaturu za kucanje reči.