Kako započeti učenje engleskog jezika sa English-Online?

English-Online sadrži 5 glavnih delova:
  1. Materijali za učenje
  2. Lični rečnik
  3. Vežbe
  4. Testovi
  5. Napredak

Materijali za učenje

Birajte materijale za učenje u skladu sa vašim veštinama i potrebama.

Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihov prevod, i tako shvatili njihovo značenje u datom kontekstu.


Lični rečnik

Sve nove reči i izrazi dodaju se u vaš lični rečnik.


Vežbe

Sve reči iz vašeg rečnika dostupne su za vežbanje:


Testovi

Besplatni testovi engleskog jezika:


Napredak

Pratite svakodnevni napredak i pokušajte da budete dosledni u učenju engleskog.