Svi članci

4 saveta za konstruisanje rečenica u engleskom jeziku

Osnovna kostrukcija rečenice je neophodna za svakog ko piše na engleskom, počevši od izvornih govonika koji se bave pisanjem na poslu, sve do onih koji uče ESL. Sledeća 4 saveta su osnova za pravilno konstruisanje rečenice.

1. Koristite adekvatan član

Postoje dve vrste članova: određeni i neodređeni. Određeni član (the) se koristi za konkretne imenice. Ispod se nalazi primer u kom se član odnosi na određenu jabuku.

He ate the apple.

Neodređeni članovi (a, an) se odnose na uopštene imenice. Ispod se nalazi primer u kom se član odnosi na bilo koju, a ne na određenu jabuku.

He ate an apple.

2. Subjekat i glagol treba da se slažu

Ovo je osnovno pravilo prilikom konstruisanja rečenice. Imenice u jednini se koriste sa glagolima u jednini, a imenice u množini sa glagolima u množini. Pogledajte ove primere:

She likes to drink coffee.
They like to go out and have fun.

Počnite da učite engleski danas!

Napravite besplatan nalog i počnite da učite engleski danas!
Napravi besplatni nalog

3. Treba da znate pravilno da koristite predloge

Predlozi su bitni kod konstruisanja rečenice. Postoje različite vrste predloga: za pravac (to, on, in, onto, into), za lokaciju (at, in, on) i predlozi za vreme i mesto. Trebalo bi da rezlikujete upotrebu svakog predloga, a više o predozima možete naučiti koristeći softver za ESL učenike.

4. Treba da znate koji interpunkcijski znak da upotrebite

Proučite kako se različiti znaci interpunkcije koriste u rečenici. Trebalo bi da razlikujete kad ćete upotrebiti znake kao što su zarez, tačka-zarez ili dvotačka. Više o ovim znacima interpunkcije moći ćete da naučite koristeći softvere za pisanje, kao što je Grammarly.