Svi članci

4 saveta za konstruisanje rečenica u engleskom jeziku

Osnovna kostrukcija rečenice je neophodna za svakog ko piše na engleskom, počevši od izvornih govornika koji se bave pisanjem na poslu, sve do onih koji uče ESL. Sledeća 4 saveta su osnova za pravilno konstruisanje rečenice.

1. Koristite adekvatan član

Postoje dve vrste članova: određeni i neodređeni. Određeni član (the) se koristi za konkretne imenice. Ispod se nalazi primer u kom se član odnosi na određenu jabuku.

He ate the apple.

Neodređeni članovi (a, an) se odnose na uopštene imenice. Ispod se nalazi primer u kom se član odnosi na bilo koju, a ne na određenu jabuku.

He ate an apple.

2. Subjekat i glagol treba da se slažu

Ovo je osnovno pravilo prilikom konstruisanja rečenice. Imenice u jednini se koriste sa glagolima u jednini, a imenice u množini sa glagolima u množini. Pogledajte ove primere:

She likes to drink coffee.
They like to go out and have fun.

3. Treba da znate pravilno da koristite predloge

Predlozi su bitni kod konstruisanja rečenice. Postoje različite vrste predloga: za pravac (to, on, in, onto, into), za lokaciju (at, in, on) i predlozi za vreme i mesto. Trebalo bi da razlikujete upotrebu svakog predloga, a više o predlozima možete naučiti koristeći softver za ESL učenike.

4. Treba da znate koji interpunkcijski znak da upotrebite

Proučite kako se različiti znaci interpunkcije koriste u rečenici. Trebalo bi da razlikujete kad ćete upotrebiti znake kao što su zarez, tačka-zarez ili dvotačka. Više o ovim znacima interpunkcije moći ćete da naučite koristeći softvere za pisanje, kao što je Grammarly.

Počnite da učite engleski danas!

Napravite besplatan nalog i počnite da učite engleski danas!
Napravi nalog