Learn English with Mr. Duncan - Lesson 11 (Irony and Coincidence)

Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihovo značenje, a zatim pokušajte da shvatite i njihov smisao u datom kontekstu