Learn English with Mr. Duncan - Lesson 12 (All about you!)

Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihov prevod, i tako shvatili njihovo značenje u datom kontekstu.