Big City Small World S01E01- Meeting Friends

Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihovo značenje, a zatim pokušajte da shvatite i njihov smisao u datom kontekstu