Do you have an email address?

85
Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihovo značenje, a zatim pokušajte da shvatite i njihov smisao u datom kontekstu