Disagreeing - 10 - English at Work gives you the language to disagree

Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihov prevod, i tako shvatili njihovo značenje u datom kontekstu.