'You Are Your Brand:' Using Social Media to Find a Job

68
Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihovo značenje, a zatim pokušajte da shvatite i njihov smisao u datom kontekstu