Easy Conversations I. Daily Life - 21. God Is Watching

Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihov prevod, i tako shvatili njihovo značenje u datom kontekstu.