What makes a good life? Lessons from the longest study on happiness

TED
216
Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihovo značenje, a zatim pokušajte da shvatite i njihov smisao u datom kontekstu