What makes a good life? Lessons from the longest study on happiness

616
Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihov prevod, i tako shvatili njihovo značenje u datom kontekstu.