Frazalni glagoli sa „OFF“ - Naučite frazalne glagole na jednostavan način!

468
Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihov prevod, i tako shvatili njihovo značenje u datom kontekstu.