STOP SAYING "Pretty" / "Handsome" / "Cute" - Improve your English Vocabulary

557
Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihov prevod, i tako shvatili njihovo značenje u datom kontekstu.