THE SAGAN SERIES - The Frontier Is Everywhere

18
Kliknite na sve nepoznate reči da biste saznali njihovo značenje, a zatim pokušajte da shvatite i njihov smisao u datom kontekstu